Redigerat lite!

Här  har ni några bilder på Bojan och Smilla.
 
Här har ni en bild på Alfons och Briske.
 
Härhar ni en bild på Frida ochAlfons mitt uppe i en dragkamp!